Bahasa         : Indonesia
Penulis         : Gary Ho
Penerjemah  : Tasfan Santacitta
Ukuran Buku: 15 x 21 cm Soft Cover
Isi                   : 329 Halaman
Terbit        : Cetakan Pertama, April 2017
ISBN        : 978-979-3817-36-1

Cuaca saat ini

JAKARTA DKI Jakarta

JING SI BOOKS & CAFE © 2023 Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang
Berafiliasi dengan Jing Si USA dan Jing Si Taiwan